سلام، نماز و روزه هاتون قبول!

حالا که وقت بازه باید بریم مسافرت،

کجا ؟

به هر کجا که می شه!
آدم وقتی حال و هوا عوض می کنه پرواز می کنه!

مثل یه شب، توی هیئت! پای روضه ی ارباب!

اینم سفره دیگه!

حالا گیر ندید.

سفر به این خوبی توی کجا ی عالم دیدید؟