این روزها ماجرای تازه و پیچیده ای در جریان سی ساله ی انقلاب اسلامی اتفاق می افتد که بر چشمان انقلابیون برق می اندازد و سیمای آن ها را سرخ می کند.

آن چه بر ما لاجرم قابل تحقیق و مطالعه است داستان برجام است.

برنامه جامع مشترکی که در یک قطعنامه ی سیاسی نوشته می شود و  در آن توافق بر سر مسائلی می شود که عوامل دولت جمهوری اسلامی به نمایندگان مردم اجازه ی ورود و دخالت نمی دهند.

و این خیانت است....


کسانی که این روزها به دنبال استحاله ی انقلاب هستند و حالا با نام و نانی به دنبال بی اعتقاد کردن مردم نسبت به انقلاب اسلامی است.

بارها رهبر انقلاب توصیه فرمودند که با شیطان بستن خطا است اما گوش نکردند.

و این بوی خیانت می دهد.


حالا باید بررسی کرد روی این مسئله که قطعنامه های بسته شده و نوشته شده در حق مردم چقدر سود دارد و چقدر زیان.

و مطمئن باشید که نیرنگ نیرنگ کنندگان به خودشان باز می گردد.