اصلا مهم نیست که قانون یک کشور به زیر پای گذاشته شود، در واقع قانون من هستم و آن که بر خلاف من حرف بزند، خلاف قانون سخن گفته است و مشتی کاغذ پاره را باید به کناری انداحت.

این خلاصه صحبت های امروز رئیس جمهور محترم اسلامی است که ازا نتخابات سخن می گفت و به عنوان مجری برگزاری انتخابات در کمال بی طرفی به این نکته ابراز داشت که باید و باید و باید اعتدالیون به مجلس بروند و البته این جمله هم مستتر بود در کلام ایشان که اگر غیر ما انتخاب شود بریزید در خیایان ها که تقلب شده است...

چند کلامی به رئیس جمهورم داشتم به عنوان طلبه ای کوچک که در کنج ام القرای اسلامی به دنبال تحصیل علم است.
جناب مجری قانون از شما بعید است که داد قانون سر می دهید. از شما بعید است که در این دو سال و اندی از ریاست جمهوری شما چیزی از خدمت اگر دیدیم جز شعار چیزی نبوده و همیشه مخالف خدمت ...

خدمت مشتی شعار طرح های صد روزه و دویست روزه نیست، خدمت دل خوش کردن بی هوده ی مردم مستضعف جامعه نیست، همان هایی که با حرکت های پوپولیستی تان در طرح سبد کالا جز اهانت و بی حرمتی هیچ روا نداشتید که این همان خیانت بزرگ است.

خدمت این نیست که هزینه وزیر شدن فردی چون زنگنه می شود چند هزار میلیارد و این پول از بیت المال مسلمین خرج می شود تا آن همه خیانت وزیر محترم تان از جمله کرسنت سرپوش گذاشته شود.

خدمت این است و جز این نیست که به جای طرح های اجرای هر روز با این امید که کدخدا چه می گوید از خواب بیدار شوی که هیچ گاه فراموش نمی کنیم که تو و چون تویی چگونه در این مرز بوم حرف رهبری و امام امت را بر زمین می کوبید و دشمن را فردی مودب و باهوش می یابید.

فراموش نمی کنیم که آمدید و خواستید رهبری جامعه را نه به نقد که به چالش بکشانید و کمی از بار خویش را بر دوش رهبری بریزید که هواداران شما هم، نه مردم، هواداران شما هم در این جامعه رهبری را به چالش عدم لیاقت می کشانند که چون محک تجربه آید به میان نه از تو نشانی خواهد ماند و نه از تاک نشانراستی که چرا جواب رئیس جمهور سابق را ندادید که شما را دعوت به مناظره کرد و از شما خواست که جواب تهمت هایی که به دولت او می زدید را بدهد و شما چه کردید؟
به راستی چه کردید؟
لازم است که پای از پرده برون افتد و آن وقت آبرو از دولت تان خواهد رفت که از کمی طرح  ها و پروژه های اجرا شده مجبور شوید وزیر خویش را به افتتاح طرحی بفرستید که بیش از سه بار افتتاح شده است و ...

مایه تاسف نیست که در این مدت انتخابات به جای این که جامعه را در فضای آرام قرار دهید هر روز در حال تشنج آفرینی هستید و انتظار دارید که یک یاغی و باغی را که علیه جمهوریت شورش نمود را آبرو بخشید.

آن که ده میلیون رای دارد در انتخاباتی که توسط جمهوری اسلامی برگزار شد ده میلیون رای داشت و الا که باید گفت احمدی نژاد هم 24 میلیون رای داشت و اصول گرایان در این انتخابات جمعا نزدیک به 12 میلیون رای آوردند حال آن که مابقی در جیب شما ریخته شده، به راستی  که این استدلال شما همان قصه ی داماد لرستان است و فرزند آذربایجان.لازم است برای شما که در کنجی به دور از مشاوران لیبرال و بی دین خویش به فکر بپردازید و برای آینده انقلاب مطابق آن چه که مبنی بر آن عمامه بر سر گذاشته اید عمل کنید و الا لطف کنید و لباس روحانیت از تن بیرون کنید.

چرا که آبروی لباس به کنار با این عمل هایی که کاملا لیبرالیستی است دارید آبروی دین را می برید.
والسلام