خیلی وقت ها دوستان مان به ما می گویند که کتابی را برای مطالعه معرفی کنیم و ما هم شروع می کنیم و به آن ها کتاب هایی را معرفی می کنیم.

برای دوستان و عزیزان این کتاب را که در لینک قرار دادم پیشنهاد می کنم.
نوشته ی خودم هست درباره کتاب استراتژی پیرامونی اسرائیل

اصلا کتاب سنگینی نیست.

روی کلمه ی لینک بالا کلیک کنید.

لطفا