انتخابات امسال هم با تمام شور و شعور در حال آمدن است و بازهم متاسفانه عده ای از بچه های خوشفکر حزب اللهی به جای پرداختن به اصل موضوع، در حال حمایت از کاندیداهای مشخص به اسم هستند و از این نکته هم پایین نمی آیند که باید از شخص حمایت کرد و نه از یک گفتماناکبر گنجی در مقاله ای که برای رادیو فردا نوشته و متاثر از متن کارشناس و تحلیل گر ارشد نیویورک تایمز بود، این بار از نرفتن بر سر صندوق های رای سخنی به میان نیاورد و بلکه بیان وی حاکی از آن بود که پای صندوق های رای بروید و بگذارید که مصباح، یزدی و جنتی رای بیاورد.

اولا این بیان اکبر گنجی حاکی از این دارد که او هم باور دارد در ایران انتخابات در صحت و سلامت کامل اتفاق می افتد.

و نکته ی دوم حائز اهمیت این است که اگر این سه را زدند و خبرگان خالی از این سه نفر شد دیگر می توانند راحت تر به نظام ضربه بزنند.

و لذا با وجود این همه دعواها هم می بینیم باز دعوا بر سر نابودی گفتمان انقلاب اسلامی است.