حیفم آمد مطلبی ننویسم یا حرفی نزنم از این دیدارهایی که آقا با برخی سران کشورها داشتند.
خلاصه کاری ندارم ولی آهای تویی که الان آتش گرفتی و واسه این که پوتین مستقیم رفت به دیدار آقا کلی مطلب نوشتی و بعدش هم اومدی گفتی قرآنه تقلبی بوده.
شرم و حیا هم خوب چیزیه ها
آقا جنتی که دهان این نشریات و روزنامه های زنجیره ای قلم به مزد رو نمی تونه ببنده پس باید چه کرد؟
هیچی بگذار این ها حرف هایشان را بزنند،شاید حال رنجش خاطرمان را بیاورد ولی برای تاریخ ثابت می شود خائن کیست و نفوذی به چه کسی می گویند جناب آقای روحانی.
راستی شما مدرکتان را از کجا گرفته بودید؟
ببخشید.
از این بگذریم که دنیا چه نگاهی به آقای ما دارد و رئیس جمهور بولیوی
رئیس جمهور بولیوی می آد می گه شما رهبر انقلاب های مستقل هستید.
ببین چه می کشیم از این داعشی های وطنی که در مهرنامه ها و صداها و تجربه ها و اندیشه پویا ها چه اراجیفی به پا می کنند و ولایت فقیه را بدون فهم از آن نقد می کنند.
راستی خط کشی لیبرال دموکراسی که معیار باشد.
اتفاقات فرانسه می شود فاجعه.
فجایع یمن و سوریه و نسل کشی های فلسطین و جنایات عراق و افغانستان به ...
ببخشیدا ولی  می شود یک مسئله معمولی. اتفاق. عیبی نداره.
واقعا این روشنفکرهای وطنی جوکی اند واسه خودشون ها.
به ما که می رسند ما می شیم شهروند درجه دو و سه و ...
چون ریش و میش داریم.
به خودشون می رسه می گویند آقا یعنی چه شهروند درجه یک و دو سه.
باحالید به مولی
ولی حال من یکی رو که دارید بهم می زنید.