حال می کنم که تو هم مثل من بی حالی

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

جام می هی نی نزن


از تبار خاموشی شب، هنر نمودن سخت است


اندر طلب شعر و شعف خبر نمودن سخت است


آخر ز سر باده نشستی و مدام


هی هی کنی و سحر نمودن سخت است


سلمان تو کجا و ما کجا چون هر شب


هو هو کنی و نام سپردن سخت است

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سایه نشین

آیه قرآن

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سایه نشین