بسیار دیده ایم که در روزهای معمولی زندگی مان حرف های سختی بر دل نشسته و از سر شیطنت هم که شده به دنبال بازی های بچه گانه دوران کودکی می رویم، گاه آن قدر جو زده و درگیر بازی های کودکانه هستیم که وقتی بزرگتری، یا بیچاره پدری نیشگونی از ما بگیرد و اعلام هشداری نماید به جای شنیدن حرف ها و کلام ها ناراحت می شویم و بانگ انا الحق سر می دهیم و سرود سوگ می خوانیم.

اما افسوس که انگار زمان می خواهد که درک کنیم که واقعا این کار را نباید کرد و یا باید کرد.

و چه سخت است به کودکی بازیگوش بفهمانی که راهش چیست/...

اما من برای این حرف ها دست به کیبوردم نبرده ام.

راستش دلم گرفته بود...

بسیار شنیده بودم که چرا عده ای در عزای امام حسین خود را گل اندود می کنند، این خلاف عقل است و ...
و جالب است عده ای این حرکت را به حساب دین می گذاشتند نه عاشقان...
عشق حسین در دل ها غوغا می کند، چه کسی چه می داند وقتی این عشق را ندارد...
لازم است که متهم نکنید،،فقط یک بار تجربه کنید

اما به همه دوستان عقل گرا و اندیشمند عرض می کنم امروز که روز مبارزه با آرد و تخم مرغ در اسپانیا بود چرا کسی اعتراض نمی کند؟

جالب است برخی سایت های اصلاح طلب با تیترهای شاد و جالب از این حرکت یاد می کند...
راستی بامزه نیست؟

شعور برخی رسانه ها در آستین یا شلوار چه کسی است؟