حال می کنم که تو هم مثل من بی حالی

جام می هی نی نزن


از تبار خاموشی شب، هنر نمودن سخت است


اندر طلب شعر و شعف خبر نمودن سخت است


آخر ز سر باده نشستی و مدام


هی هی کنی و سحر نمودن سخت است


سلمان تو کجا و ما کجا چون هر شب


هو هو کنی و نام سپردن سخت است

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سایه نشین

آیه قرآن

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سایه نشین

اردوی علمی تفریحی فراهان
🖼  اردوی علمی تفریحی فراهان برگزار می گردد ...

دوستان برای شرکت در این دوره آموزشی به پوستر توجه کنند

اساتید این دوره آقایان میرزایی (متخصص جریان های انحرافی)، دکتر فرج نژاد (کارشناس ادیان و هنر و استاد جریان شناسی)، کشکولی (عملیات روانی و جنگ رسانه ای) و دکتر محمدی نیا (دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و استاد تمدن سازی و شبکه سازی) هستند.

نشر دهید

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سایه نشین

امام خوبی ها


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سایه نشین

پرچم روباره پیر


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سایه نشین

آقا و دیگر هیچ


۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
سایه نشین

عیدتان مبارک


۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
سایه نشین

سلام چهاردهم: تازه اول عشق است


شاید یک سال گذشت و برای ما این یک سال به اندازه یک عمر زمان برد

شاید برای من و تو این دوران خیلی سخت و به غصه گذشت

اما تازه این اول عشق است

خسته شدیم و این خستگی بر هدف مبارزه هیچ تاثیری ندارد

موکول می کنیم گله هجر را به بعد


این روزها حال شیعیان نیز رو به راه نیست


السلام علی شیعیان پاکستان

السلام علی مردم یمن

السلام علی تنهایی حیدر

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
سایه نشین

سلام سیزدهم: وای که چقدر تو خوبی

چه دورانی است دنیای کودکی

همه خوبند و عاشقانه نی می نوازند.

امروز وقتی به خواهرم نهج البلاغه ای هدیه کردم، محمدطاهای ما فوری پرید و کتاب را گرفت و روی کرسی کنج سالن خانه نشست و وز وز کنان صفحه هایش را تورق کرد. محمدطاهای ما شاید دوسه ساله باشد، خواهرزاده غرغروی و شیطون.

راستش شاید باورش نشه که چی تو دستاش گرفته، آخر دردهای یه مرد.

آخر غصه هایی که اون رو مجبور می کرد سر تو چاه کنه و بگه ...

راستش خودم هم دردم می گیره

امیدوارم این دوران زودگذر کودکی اش تمام شود و بیاید و این صفحه را بخواند، روزی که شاید دیگر من نباشم

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
سایه نشین

سلام دوازدم: خدا آفریننده خوبی است

- خدا آفریده
- اصلا خدا خوب آفریده
- کلا به من و تو چه ربطی داره تا نظر بدیم که خدا خوب آفریده یا بد؟
- مگه خدا مخلوق بد هم داره؟

همیشه سر این بحث هاست که یادمان می رود اول مرغ بود یا تخم مرغ؟ ساعت ها سرش بحث می کنیم و ساعت ها تهش را واکاوی می نماییم، اما آخر نمی فهمیم، آنچه باید باشد هست یا نیست؟
از ابتدا مسئله بر سر بودن یا نبودن بود، بود من و بود تو و بود او به بود دیگری چه مربوط؟
اما خدا خاک را خوب آفرید،
صبح اولین خبری که شنیدم درگیری در مرز سراوان بود، از درون سوختم و جزغاله شدم.
طبق اخبار یک شهید و یک جانباز محصول امنیت مرزهای کشوری در کمربند آتش دنیا!
و هنوز عده ای در اندیشه مدیریت مفت خوری هستند
عده ای متعهد به اصول و ارزش های انقلابی کار نمی کنند
عده ای بی رحمانه به انقلاب می تازند
عده ای نمی فهمند
عده ای نمی خواهند بفهمند
عده ای کنج میخانه شبی را به سحر بیدارند
عده ای کوخ نشین زیر بیرق مقبره امام کاخ نشین دمی می سایند
اما فراموش نکنیم، امام خمینی کسی بود که جماران را خواستند گچ بکشند نگذاشت.
این کاخی که امروز بناشده است نه برای پاسداشت امام، که برای بدبینی به امام است.
یادمان برود برای چه انقلاب کردیم.
آخر یک روز این صدا هم خفه می شود
زنده باد آزادی بیان برای غیر حزب اللهی
۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
سایه نشین