حال می کنم که تو هم مثل من بی حالی

تمامی اظهارات ضد انقلاب درباره اتفاقات آیت الله یزدی و شبیری


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سایه نشین

جام می هی نی نزن


از تبار خاموشی شب، هنر نمودن سخت است


اندر طلب شعر و شعف خبر نمودن سخت است


آخر ز سر باده نشستی و مدام


هی هی کنی و سحر نمودن سخت است


سلمان تو کجا و ما کجا چون هر شب


هو هو کنی و نام سپردن سخت است

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سایه نشین

آیه قرآن

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سایه نشین

اردوی علمی تفریحی فراهان
🖼  اردوی علمی تفریحی فراهان برگزار می گردد ...

دوستان برای شرکت در این دوره آموزشی به پوستر توجه کنند

اساتید این دوره آقایان میرزایی (متخصص جریان های انحرافی)، دکتر فرج نژاد (کارشناس ادیان و هنر و استاد جریان شناسی)، کشکولی (عملیات روانی و جنگ رسانه ای) و دکتر محمدی نیا (دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و استاد تمدن سازی و شبکه سازی) هستند.

نشر دهید

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سایه نشین

امام خوبی ها


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سایه نشین

پرچم روباره پیر


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سایه نشین

آقا و دیگر هیچ


۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
سایه نشین

عیدتان مبارک


۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
سایه نشین

سلام چهاردهم: تازه اول عشق است


شاید یک سال گذشت و برای ما این یک سال به اندازه یک عمر زمان برد

شاید برای من و تو این دوران خیلی سخت و به غصه گذشت

اما تازه این اول عشق است

خسته شدیم و این خستگی بر هدف مبارزه هیچ تاثیری ندارد

موکول می کنیم گله هجر را به بعد


این روزها حال شیعیان نیز رو به راه نیست


السلام علی شیعیان پاکستان

السلام علی مردم یمن

السلام علی تنهایی حیدر

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
سایه نشین

سلام سیزدهم: وای که چقدر تو خوبی

چه دورانی است دنیای کودکی

همه خوبند و عاشقانه نی می نوازند.

امروز وقتی به خواهرم نهج البلاغه ای هدیه کردم، محمدطاهای ما فوری پرید و کتاب را گرفت و روی کرسی کنج سالن خانه نشست و وز وز کنان صفحه هایش را تورق کرد. محمدطاهای ما شاید دوسه ساله باشد، خواهرزاده غرغروی و شیطون.

راستش شاید باورش نشه که چی تو دستاش گرفته، آخر دردهای یه مرد.

آخر غصه هایی که اون رو مجبور می کرد سر تو چاه کنه و بگه ...

راستش خودم هم دردم می گیره

امیدوارم این دوران زودگذر کودکی اش تمام شود و بیاید و این صفحه را بخواند، روزی که شاید دیگر من نباشم

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
سایه نشین