چند روز پیش شنیدیم یونس عساکره از اهالی شهر خرمشهر در وسط محوطه ی شهرداری اقدام به خودسوزی کرد، این عمل امیدوارم باعث شود و آقایان در شوراری شهر ها به جای این که به فکر نون و آب انتخابات های بعدی خود باشند و به دنبال رای های بعدی و آوانس دادن به این و آن کمی هم برای رضای خدا به فکر این مردم بیچاره باشند!

تمام مردم ایران این روزها از دست کم کاری و سر دواندن ها و بی رحمی های شهرداری به ستوه آمده است، بنده واقعا علاقه مندم به عنوان یک طلبه بدانم اگر ما در جمهوری اسلامی زندگی می کنیم و مبنای همه چیزمان باید اسلام باشد، این هزینه های جاری ساختمان سازی ها و این اقدامات و برخورد های نامناسب با دست فروش ها و این ها در کجای اسلام آمده است؟

در کجای اسلام آمده شما حداقل بدون تذکر قبلی وسایل یک مغازه دار که دم در مغازه چیده را بار کنی و ببری این حرام است.

توی این مملکت مردم گرسنه ای هستند که از سر ناچاری مجبوره مثلا در حرم بساط پهن کند، آقا شهرداری به عنوان کسی که شهر را دارد آمد و برای این ها اشتغال ایجاد کرد، می بینید الان هم من این حرف را می زنم کسی باور ندارد اما این از وظایف شهرداری است، یعنی باید برای این ها شغل ایجاد کند.

اما این کلام آخر مصداق اتم برای شهرداری ها است و نطعم الطعام ظلما و جورا و اسرافا