اندر احوالات ما طلبه ها این است که هفت روزی از سال نو نگذشته ندای برخیزید برخیزید به گوش می رسید تا برویم و برای یاری اسلام شتاب کنیم.(مثلا ماها خیلی تلاش می کنیم) بعدش باید برویم سر کلاس هایی که اساتید می آیند و همه با هم سر کلاس خوش و خرم درس می خونیم.

مدیونید فکر کنید ما از تعطیلات بدمون نمی آید ها، ما متنفریم از تعطیلات، اصلا باید 24 ساعته درس خوند و کار کرد.

چرا استراحت.

ای بابا.

ولی خدایی خیلی حس داغونیه.

حسابش رو بکن 11 روز شب ها 5 و 6 صبح تازه می خوابیدی و این ها حالا از فردا باید هفت صبح بیدار شی.

نخند!

صبر کن هفته ی دیگه همین موقع حال تو رو می پرسم.