این روزها من و تو همیشه با این صحنه مواجه می شویم که وقتی می خواهیم از یک عزت ایرانی درست و به موقع دفاع کنیم می گویند ببین تو مملکتی که دارند می خورند و می برند به تو چه آخه...

می دونید محرم نزدیکه، به نظرمن توی غدیر باید محرم را تسلیت گفت.

توی غدیر باید روضه ی سری به نیزه بلند است در برابر زینب خدا کند که نباشد برادر زینب را خواند.

عاشورا دیره توی همین غدیر باید روضه ش رو خوند.

توی داستان و ماجرای کربلا به سران کوفی نزدیک به چند میلیارد تومن امروزی دادند و مردمی که برای همین جمله ی کی بخورد و من کتکش رو بخورم سکوت کردند و عاشورا شد.

در ماجرای فردای غدیر هم همین اتفاقات افتاد، سران مزدور خوردند و خوابیدند و حکومت ودموکراسی خود خوانده را ایجاد کردند و یک مولی شد و یک چاه...

تنهای تنها

مردمی بودن به سکوت نیست، باید غرید برای خدا.

مباد مولای مان امروز تنها باشد.

مباد